Điều khoản sử dụng

Trang thông tin điện tử tổng hợp HONG.vn (www.hong.vn) thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Công nghệ phần mềm và Truyền thông GCE, do Công ty TNHH Công nghệ phần mềm và Truyền thông GCE (GCE Media & Software) quản lý. Khi truy cập và sử dụng website này, Quý khách đã mặc định đồng ý với các ĐIỀU KHOẢN và ĐIỀU KIỆN do Trang thông tin điện tử tổng hợp HONG.vn đề ra. Vì vậy, đề nghị quý khách ĐỌC VÀ NGHIÊN CỨU KỸ trước khi sử dụng tiếp website .

1. Điều khoản chung

a. Chấp thuận các Điều kiện Sử dụng

Khi sử dụng Trang thông tin điện tử tổng hợp HONG.vn (gọi tắt là website), Quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng (sau đây gọi tắt là “Điều kiện Sử dụng”) được quy định dưới đây. Để biết được các sửa đổi mới nhất, Quý khách nên thường xuyên kiểm tra lại “Điều kiện Sử dụng”. Trang thông tin điện tử tổng hợp HONG.vn có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của “Điều kiện Sử dụng” tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu Quý khách vẫn tiếp tục sử dụng Website sau khi có các thay đổi như vậy thì có nghĩa là Quý khách đã chấp thuận các thay đổi đó.

b. Tính chất của thông tin hiển thị

Tất cả các nội dung hiển thị trên Website của Trang thông tin điện tử tổng hợp HONG.vn nhằm mục đích cung cấp tin tức liên quan tới đời sống xã hội, giải trí, công nghệ và các nội dung liên quan khác, được trích dẫn từ các Báo điện tử được cấp giấy phép hoạt động theo quy định của Bộ Thông tin & Truyền thông.

2. Mô tả dịch vụ:

Trang thông tin điện tử tổng hợp HONG.vn cung cấp cho người dùng khả năng truy nhập đến các tài nguyên trên Web của HONG.vn, sử dụng các dịch vụ do HONG.vn cung cấp, bao gồm các thông tin thể hiện trên trang Web dưới dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc phim minh họa, cơ sở dữ liệu, các thông báo hoặc thông điệp quản lý và các dịch vụ khác (gọi chung là “Dịch vụ”).

Trừ khi có quy định cụ thể khác, đối tượng điều chỉnh của Qui chế còn bao gồm cả các bản cập nhật hoặc nâng cấp, các đặc tính hoặc thuộc tính mới của Dịch Vụ, hoặc các dịch vụ mới do Trang thông tin điện tử tổng hợp HONG.vn cung cấp. Dịch vụ trên website này được sẵn sàng thay đổi mà không bắt buộc phải thông báo hoặc xác nhận và không bảo đảm Dịch vụ sẽ thỏa mãn yêu cầu, tương thích hoặc phù hợp với mục đích của Người dùng.

Trang thông tin điện tử tổng hợp HONG.vn cũng không bảo đảm rằng các chức năng của Dịch vụ sẽ được cung cấp liên tục, không có lỗi kỹ thuật hoặc virus, các sai sót (nếu có) sẽ được khắc phục kịp thời.

Trong mọi trường hợp, Trang thông tin điện tử tổng hợp HONG.vn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ một thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ của Người dùng, do sự cẩu thả hoặc các hành động sai lầm khác có liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của Người dùng.

3. Dịch vụ và trách nhiệm của Trang thông tin điện tử tổng hợp HONG.vn

Dịch vụ của Trang thông tin điện tử tổng hợp HONG.vn là những dịch vụ cung cấp thông tin điện tử tổng hợp. Bạn đồng ý rằng Trang thông tin điện tử tổng hợp HONG.vn có quyền, và không cần thông báo trước, điều chỉnh những dịch vụ. Bạn cũng đồng ý rằng Trang thông tin điện tử tổng hợp HONG.vn có quyền điều chỉnh để bảo đảm những thông tin được đăng tải phù hợp với Qui chế của website.

4. Trách nhiệm của bạn

Bạn đồng ý rằng không sử dụng Dịch vụ vào các mục đích phi pháp, bị cấm theo quy định của pháp luật (ở đây được ngầm hiểu là Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) hoặc vi phạm các quyền hợp pháp, gây trở ngại, hạn chế việc sử dụng Dịch vụ của Người dùng khác.

Bạn không được gây thiệt hại, phá hoại, làm suy yếu hoặc hư hại Dịch vụ và website của Trang thông tin điện tử tổng hợp HONG.vn. Bạn không được phát tán các tập tin chứa virus, các chương trình phá hoại, hoặc các tập tin, chương trình phần mềm gây hại đến Dịch vụ và việc sử dụng ổn định của Người dùng khác.

5. Các liên kết đến các website khác

Để thuận tiện cho việc sử dụng của Người dùng, Trang thông tin điện tử tổng hợp HONG.vn có thể cung cấp cho Người dùng một số liên kết đến các website khác. Các website liên kết này không thuộc quyền sở hữu của Trang thông tin điện tử tổng hợp HONG.vn, do đó Trang thông tin điện tử tổng hợp HONG.vn sẽ không chịu trách nhiệm về mọi thông tin, dịch vụ và nội dung của những Website này. Người dùng chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc sử dụng và khai thác các Website này.

6. Giới hạn độ tuổi

Mọi người đều có thể truy cập website này.

 

7. Sản phẩm và dịch vụ của chủ thể khác

Trang thông tin điện tử tổng hợp HONG.vn sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiệt hại gây ra do sản phẩm dịch vụ được đăng ký hoặc quảng cáo trên website, trực tiếp hoặc gián tiếp.

Ban biên tập Trang thông tin điện tử tổng hợp HONG.vn